Trend

Ako neko pita

Ako neko pita

Šta je Belava?

Belava je planina u jugoistočnoj Srbiji i pripada Nišavskoj oblasti. Pruža se pravcem severozapad – jugoistok, u dužini oko 15 km, od Bele Palanke do Pirota. Na severu je ograničena Nišavom, na jugozapadu dolinom Sedlara odvojena je od grebena Crnog vrha (889 m), a prema jugu i jugoistoku doseže do druma Niš – Pirot. ….

Više

Šta je Bobija?

Bobija je planina u Zapadnoj Srbiji u predelu pod nazivom Azbukovica, nalazi se između desne obale Drine, Sokolskih planina, Jablanika, Medvednika i kanjona Trešnjice. Najviši vrh nosi naziv Tornička Bobija i visok je 1272 metara.

Više

Ko su Plejade?

Plejade su ćerke titana Atlasa i okeanide Plejone. Prema legendi, kada su njihove posestrime Hijade umrle od tuge za svojim mrtvim bratom Hijantom, oduzelu su sebi život od žalosti, a bog Zevs ih je sve pretvorio u zvezde. Ukupno ih je bilo sedam. Maja Mereopa Elektra Tajgeta Alkiona Kelena Steropa

Više

Po kome je mesec maj dobio ime?

Mesec maj je dobio ime po grčkoj boginji Maji. Maja je jedna od sedam Atlasovih i Plejoninih ćerki. Rođena je na brdu Kileni u Arkadiji. Maja je bila najstarija, najljepša i najsramežljivija.

Više

Po kome je mart dobio ime?

Mart je dobio ime po rimskom božanstvu rata. Mesec Martius je bio početak sezone ratovanja. Mart je treći mesec u godini i ima 31 dan. Početak proleća se obeležava 20. dana, koji se naziva ravnodnevicom, jer su tada obdanica i noć jednaki, ravni.

Više

Po kome je mesec januar dobio ime?

Januar je prvi mesec u godini, a ime je dobio po rimskom bogu Janusu. Janus je božanstavo u rimskoj mitologiji, koji se smatrao bogom svih početaka i prelaza, pa je predstavljen sa dva lica.

Više

VIŠE