Trend

Šta je Seuta?

Seuta je španska eksklava i autonomni grad koji se nalazi na severnoj obali Afrike, u neposrednoj blizini Gibraltarskog moreuza.

Zvanično ime: Autonomni grad Seuta (Ciudad Autónoma de Ceuta)
Površina: Oko 18.5 kvadratnih kilometara
Populacija: Oko 85.000 stanovnika
Valuta: Evro (EUR)
Zvanični jezik: Španski

Seuta ima dugu i raznoliku istoriju. Feničani, Grci i Kartaginjani su bili među prvim civilizacijama koje su naseljavale ovo područje. Kasnije je postala deo Rimskog carstva pod imenom Septum. Tokom srednjeg veka, Seuta je bila pod vizantijskom i kasnije pod islamskom vlašću. Postala je važna trgovačka tačka i predmet sukoba između različitih sila.

Godine1415. , Portugalija je osvojila Seutu, čime je počeo evropski kolonijalni period u regionu. Godine 1580, nakon personalne unije između Portugalije i Španije, Seuta je postala deo španske teritorije. Iako je Portugalija povratila nezavisnost 1640. godine, Seuta je ostala pod španskom kontrolom.

Seuta, zajedno sa Melilom, ima poseban status autonomnog grada u Španiji. Iako je deo Španije, Seuta ima određeni stepen autonomije u upravljanju lokalnim poslovima. Maroko osporava španski suverenitet nad Seutom i tvrdi da bi ona trebalo da bude deo marokanske teritorije.

U Seuti žive Španci, Marokanci, Jevreji i Hindusi.