Kada je održan prvi telefonski koncert u Srbiji?

Prvi telefonski koncert u Beogradu održan je 28.januara 1895.godine na relaciji Beograd – Niš.

Koncert je održan u čast Nikole Tesle i to na telefonskoj relaciji Beograd – Niš i to zaslugom Poštansko-telegrafska zadruga u Beogradu.

Ministar privrede Laza Jovanović po odobrenju od kralja Aleksandra Obrenovića iskoristio telefonsku liniju kako bi se čuo koncert istovremeno u kafani ( pivnici) „Kolarac“ i u hotelu „Evropa“ u Nišu.

Ako ste propustili