Trend

Hram svetovelikomučenika kneza Lazara

Hram svetovelikomučenika kneza Lazara ili Kripta Spomen-hrama Svetog Save ukupne je površina oko 1.800 metara kvadratnih, dubine 7 metara.

Kripta Spomen-hrama Svetog Save nalazi se u podzemnom delu Spomen-hram Svetog Save.

Prvobitno je kripta, koja se sastoji iz dve prostorije, trebala da iznosi 250 m² i da bude posvećena knezu Lazaru i sahrani budućih srpskih patrijarha.

Patrijarh Pavle je 2001.godine dao blagoslav za izgradnju kripte u kojoj je samo godinu dana kasnije održana i Božićna liturgija. Kripta je od planiranih 250 m² proširena na oko 1.800 m².

U kripti centralni deo zauzima grobna Crkva Svetog kneza i mučenika Lazara. Oltar nalazi se ispod oltarskog prostora Hrama Svetog Save. Iza oltara je stara kripta patrijarha, u kojoj će u sarkofazima počivati ostaci poglavara Srpske pravoslavne crkve.

Prvi patrijarh koji je sahranjen u jednom od sarkofaga je telo 45. patrijarha Irineja, 22. novembra 2020. godine.

Foto:A.M