Trend

Gde je Park Luka Ćelović u Beogradu?

Park Luke Ćelovića u Beogradu je do 2004. godine nosio ime park kod Ekonomskog fakulteta koji se nalazi u opštini Savski venac u naselju Savamala. Park je dobio ime po trgovcu i jednom od najbogatijih Srba Luki Ćeloviću.

Park je renoviran 1998. i 2006.godine i sveobuhvatna rekonstrukcija izvršena je od maja do decembra 2012.godine. Prostire se na površini od 6.669 m², od čega 4.679 m² pokrivaju zelene površine. U parku se nalazi i fontana sa vodom za piće koja je rekonstruisana 2012. godine.

park luke celovica Foto: A.M

Uz Karađorđevu ulicu izgrađen je parking.

Park je od šezdesetih godina 20. veka steko lošu reputaciju, jer je bio poznat po uličnoj prostituciji, skupljanju lopova i po uličnom kockanju – šibicarenju. Prozvan je Picin park i taj naziv i dalje koriste građani.

Od 2015. godine, park je postao jedan od mesta za okupljanje migranata sa Bliskog istoka pa je dobio još jedan naziv Avganistanski park.