Trend

Crkva Krista Kralja u Beogradu

Crkva Krista Kralja je katolička crkva koja se nalazi u Krunskoj ulici 23 i najstarija je župa Beogradske nadbiskupije. Crkva Krista Kralja bila je katedralna crkva ( saborna) Beogradske nadbiskupije sve do 1988. godine.

Na današnjem mestu crkve 1888. godine izgrađena je kapela svetog Ladislava ,a ona danas predstavlja jedan deo crkve Krista Kralja.

Crkva je zvanično osnovana 7. decembra 1924. godine.

Tokom 1926. godine pored kapele svetog Ladislava došlo je do dograđivanja crkve, pa je dozidan zvonik i sporedni ulazi, pa je dobila obil kakav ej ostao do današnjeg dana. Iste godine kada je vršena dogradnja nabavljene su i prve orgulje u Srbiji koje su se prvi put čule u crkvi 15. decembra 1927. godine i koriste se i danas.

Preuređena crkva je predstavljala jedinu katoličku crkvu u Beogradu koja je od 1926. godine posvećena Kristu Kralju.

Dodaci