Trend

Arheološko nalazište kod Doma Narodne skupštine

Arheološka iskopavanja u parku kod Doma Narodne skupštine počela su marta 2023. godine kako bi se na istom mestu izgradila javna garaža, predstavlja deo arheološkog nalazišta Antički Singidunum.

Arheološka iskopavanja sprovodio je Muzej grada Beograda, pod rukovodstvom kustosa Zbirke za antiku Milorada Ignjatovića.

Arheloškim iskopavanjem otkriveni su u početku ostaci kuća koje su srušene savezničkim bombardovanjem 1944. i antičke grobnice. Na površini grobnice nađena je kolenasta fibula iz 3. vek nove ere, fragmente keramike i bronzani novčić koji potiče iz 4. veka.

Naišli su i na zaboravljeno naselje Beograda 17.-18. veka koju su tada zvali Ejnehenova mahala.

Daljim iskopavanjima naišlo se na 14 rimskih grobnica iz 3. i 4. veka različitih oblika.

Najveće iznenađenje je bio pronalazak rimskog vodovoda koji je bio u funkciji tokom 2. i 3. veka za koji se pretpostvlja da je snabdevan vodom sa izvora Mokroluškog potoka i vodio je do Tašmajdana gde je bio rudnik za eksplataciju kamena.

Rimski vodovod u Beogradu izgrađen je sredinom 1. veka i služio je snadbevanja vodom IV Flavijeve legije koja se nalazila na prostoru današnjeg Malog Mokrog Luga. Tokom perioda vodovodna linija se širila do današnjeg centra Beograda ( Singidunuma) tj. sve do Kalemegdana ( Rimskog kastruma).

Foto/autor: Aleksandar od Beograda