Park kod Doma Narodne skupštine u Beogradu

U Rimsko doba na mestu današnjeg parka i Doma Narodne skupštine postojao je vojni put koji je počinjao od Dunava preko jednog dela Jevremeove ulice, današnjeg Narodnog pozorišta, pored skupštine i preko današnjeg Bulevara kralja Aleksandra do Ritopeka ( Trikorniumu) i Viminicijuma ( Kostolca). U ovom potezu su pronađeni razni rimski predmeti jer su Rimljani imali običaj da sahranjuju svoje ljude pored puta. I prilikom gradnje kuća u Vlajkovićevoj ulici pronađeni su ostaci građevina.

Na mestu današnjeg Doma Narodne skupštine u Beogradu nalazila se Batal džamija. Batal džamija srušena je verovatno 1878. godine i kod nje se nalazilo groblje gde u sahranjivani visoko rangirani Turci.

Pored Batal džamija bila je krečana pa su je i zvali „Krečana kod Batal džamije“.

Nakon što je krečana srušena, zemljište je posedovao Stefan Stefanović Ćosa koji je na mestu današnjeg parka pored Skupštine imao vinograde. Od gospodina Stefanovića zemljište kupuje Jovan Panđela ( trgovac mesom), Cincar iz Makedonije, koji na tom mestu, početkom 20.veka ( pre Velikog rata) , gradi trospratnu zgradu koja je kasnije postala poznata kao „Panđelina zgrada“. Zgradu je projektovao Matija Šnajder.

Zgrada je srušena tokom 1955.godine kada je počela izgradnja nekadašnjeg trga Marksa i Englsa , a danas poznat kao trg Nikole Pašića.

Pored „Panđelina zgrade“ bila je još jedna kuća u kojoj je bila nekada smeštena Druga beogradska gimnazija do 1910.godine.

Iza Panđeline kuće, gde su bili vinogradi, 30-tih godina 20. veka podignete su niske kuće, a namera o njihovom rušenju objavljeno je 1937. godine kako bi se proširila Vlajkovićeva ulica i izgradio park. Malo je poznato da je upravo na tom mestu bila i početna stanica tadašnjeg tramvaja broj 14 koji je išao do Zemuna.

Ideja o izgradnji parka pominje se još 1932. godine i trebalo je da predstavlja jednu od većih investicija u izgradnji parkova ali o tome se govorilo i u godinama do Drugog svetskog rata.

Godine 1943. srušene su sve kuće koje su se nalazile iza Panđeline zgrade zbog izgradnje parka i proširenja Vlajkovićeve ulice. Međutim, ostale su ruševine i napravljeno je pravo smetlište.

Godine 1946. počelo se čišćenjem parka od ruševina a 1947. godine plansko uređenje današnjeg parka kod Doma Narodne skupštine.

Svoj današnji oblik park dobija nakon 1955. tj. nakon rušenja „Panđoline zgrade“.

Danas se vrše iskopavanj radnji izgradnje podzemne garaže.

Autor: Aleksandar od Beograda

Dodaci

Ako ste propustili