Trend

Zvona Hrama Svetog Save u Beogradu

Hram Svetog Save ima ukupno 49 zvona i to 45 manjih i 4 velika. Četiri velika zvona klate se u pravcu istok-zapad. Zvona imaju i prijemnik tačnog vremena atomskog sata iz Štutgarta.

Postavljanje zvona započeto je 1. decembra 2001. godine. Svako zvono Hrama svetog Save ima svog darodavca čije je ime na njemu upisano. Najveće zvono teško je 6.128 kg, sledeće 3.650 kg, a najlakše ima 11 kilograma. Karilon (sa 45 zvona) teži oko 19.000 kg. Zajedno, sa četiri klateća zvona, ukupna težina dostiže 23.755 kilograma.

Najveće zvono je prečnika 204 cm, a najmanje 20 cm. Na velikim i srednjim zvonima nalaze se po četiri likovna ornamenta: pečat svetog Save, vizantijski orao po nacrtu arhitekte Aleksandra Deroka, mnogokrsnik prof. Borivoja Anđelkovića sa oznakama IS – HS – NI – KA (Isus Hristos pobeđuje), lik svetog Save koji je pre Drugog svetskog rata naslikao akademski slikar Vladimir Predajević.

Na zvonima se nalaze biblijski tekstovi i ćirilični natpisi po želji darodavca. Mala zvona, težine do 150 kg, iz akustičkih razloga nemaju ornamente nego samo ime darodavca i mnogokrsni venac. Velika (klateća) zvona dodatno krase krune sa karakterističnim anđeoskim likovima.

Zvona karilona na Hramu Svetog Save

Karilon je visokovredan i kompaktan koncertni instrument (zvona u hromatskom nizu od e1 do c4 čine karilon, a zvona u tonovima: g, a, c¹, d¹ su klateća zvona). Svetosavski karilon ima četiri i po oktave. Svako zvono ima osnovni ton i još 50 alikvotnih tonova. Upravo je najveća umetnost da se ovi tonovi usklade, i to se radi elektronskim putem.

Zvona karilona na Hramu svakog sata sviraju nekoliko taktova iz „Himne Svetom Savi“.

Društvo za podizanje Hrama svetog Save na Vračaru odlučilo je da u martu 2003. godine, da zvono d¹ bude namenjeno spomenu na premijera Srbije dr Zorana Đinđića, prvog predsednika Glavnog odbora obnovljenog Društva za podizanje Hrama svetog Save na Vračaru.

Na zvonu d¹ je ispisano:

„Iako su mnogi, jedno su telo, a Hristos je glava crkvi, On je spasitelj tela.
(Kor 12:12, Ef 5:23) – u spomen Zoranu Đinđiću predsedniku G.O. Društva za podizanje Hrama svetog Save.”

  • 31.oktobar 2001.godine stiglo devet zvona. Zvona su izlivena u firmi „Grasmajer“ iz Austrije.
  • 22.novembra 2001. godine stiglo 40 zvona. Zvona su izlivena u firmi „Grasmajer“ iz Austrije.

Izvor: Aleksandar od Beograda / Hram Svetog Save