Veliki Galijaš

Veliki Galijaš je kanal koji je pretvoren u jezero na Velikom ratnom ostrvu, u Beogradu. Zajedno sa Malim Galijašem predstavlja značajno prirodno riblje plodište.

Veliki Galijaš je dužine oko 800 m, širina do 30, a dubina do 2 m.

U kanalu Veliki Galijaš popisane su akvatične biljne vrste: Phragmites communis, Typha latifolia, Scirpus lacustris, Carex sp., Sparganium emersus, Juncus sp., Butomus umbellatus, Allisma plantago aquatica, Potamogeton natans, Potamogeton fluitans, Ceratophyllum demersum, Trapa natans, Salvinia natans, Azolla sp., Spirodela polyrhisa, Salix alba, Populus alba, Amorpha fruticosa, Xantium sp., Datura sp. i Polygonum sp.

U kanalu se nalaze riblje vrste: dunavsku paklaru, američkog patuljastog somića, glavoča peskara, trkača i kruglaka, grgeča, šarana, štuku, babušku, deveriku, crnooku deveriku, krupaticu, kedera, bucova, bodorku, jaza i sunčicu.

Foto: Ilustracija / A.M

Ako ste propustili