Šta je Sinajski molitvenik?

Sinajski molitvenik je staroslavenski glagoljski rukopis koji sadrži 103 lista pergamenta.

Rukopis je datiran u 11. vek i sadrži najvećim delom nepotpunu zbirku molitava i posebnih crkvenih službi u raznim prilikama.

Rukopis je otkrio arhimandrit Porfirije1850. godine u manastiru Svete Katarine na Sinajskoj gori, gde se i danas čuva. Ranije

Ako ste propustili