Šta je Gračanička povelja?

Gračanička povelja je proglas koji je doneo srpski kralj Stefan Uroš II Milutin Nemanjić (1282 – 1321), godine 1321. kojom osniva i dariva manastir Gračanicu.

U povelji su pobrojani svi posedi na Kosovu i u neposrednoj blizini Prištine, sa tačnim međama, koje je darivao Gračanici.

Povelja je ispisana u nadvratku đakonikona crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Gračanici.

Ako ste propustili