Šta je Mihanovićev odlomak?

Odlomak predstavlja jedan od najstarijih sačuvanih spomenika pisanih glagoljicom na staroslovenskom jeziku, u kome se javljaju crte srpskog narodnog jezika pod čijim uticajem će se kasnije razviti i srpska redakcija staroslovenskog jezika, a ujedno je i jedan od poslednjih koji su sačuvani na tim prostorima. Smatra se da je nastao krajem XI ili početkom XII veka na prostoru Bosne ili tadašnje Zete.

Odlomak čine dva lista pergamenta, veličine 24 cm × 18,5 cm na kojima je ispisan deo „Dela apostolskih“, prema istočnom (pravoslavnom) obredu.

Odlomak je pronađen 1262. godine zalepljen u koricama Ilovičke krmčije, (Nomokanon), u zbirci ćiriličnih rukopisa A.Mihanovića, i smatra se najstarijem sačuvanom prepisu, zborniku građanskih i crkvenih propisa vizantijske države, koje je početkom XIII veka preveo Sveti Sava.

Ako ste propustili