Trend

Šta je Dečanski psaltir?

Dečanski psaltir je srednjovekovni rukopis iz XIII veka koji sadrži 201 pergamentni list pisan ćiriličnim pismom.

Predstavlja liturgiski psaltir sa psalmima, biblijskim pesmama i molitvama. Čuvao se u manastiru Dečani po kome je dobio ime. 1857 godine A. Giljfelding je odneo ovaj rukopis u Rusiju. Čuva se u Sankt Peterburgu.