Šta je Karejski tipik?

Karejski tipik je srednjovekovni spis na pergamentu u obliku svitka iz XII veka. Napisao ga je Sveti Sava 1199. godine u svojoj isposnici u Kareji .

Tipik je najstariji sačuvani srpski dokument. Sadrži uputstva i pravila za monaški i isposnički život. Original tipika čuva se u riznici manastira Hilandar.

Ako ste propustili