Šta je Hilandarska povelja?

Hilandarska povelja je spis koji je krajem XII veka izdao Stefan Nemanja. Drugu verziju izdao je njegov sin Stefan. Original dokumenta se čuva u Hilandaru, a u spisu se opisuje život Stefana Nemanje.

Pisana je na pergamentu, dugom 63 a širokom 32,5 cm. Ima ukupno 75 redova. Na kraju je Stefanov potpis ispod njega je datum („meseca septembra 29. dan“) i potvrda kralja Vladislava.

Ako ste propustili