Šta je Dunavski limes?

Dunavski limes naziv je za deo rimskog limesa koji se protezao duž Dunava i prolazio kroz današnju Nemačku, Austriju, Slovačku, Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju, Bugarsku i Rumuniju.

Duž limesa se pružao i put, koji je spajao stanice, kastele i utvrđenja.

Ako ste propustili