Trend

Smanjenje za povećanje

Dobro jutro Beograde! Ovo jutro sam malo stariji, a da li si mi ti mlađi danas?

Proizvodi u prodavnicama su u sve manjoj gramaži. Čokolade postaju skuplje čokoladice, testenine postaju testenina, kilogrami su postali grami, ostaje da komade pretvaramo u mrvice.

Sve su veći troškovi na štampanju cena. Štampa sa dvocifrenih se prešlo na trocifrene, a četvorocifrene već najavljuju svoju ekspanziju preko toalet papira.

Oni koji otplaćuju kredite veoma brzo su shvatili da otplaćuju u mestu. Sve što su mislili da us otplatili vratili su se na početak – Sizifov posao.

Autor: Aleksandar od Beograda