Šta je Damnatio memoriae?

Damnatio memoriae u preodu sa latinskog „osude sećanja“. Izraz označava postupak zabrane sećanja.

Damnatio memoriae najčešće je izricano protiv preminulih ili ubijenih rimskih careva. Prvi car protiv koga je izrečena bio je Neron.

Ako ste propustili