Trend

Georgike je…?

Georgike je naslov Vergilijevog didaktičkog speva, napisan u više od 2.000 heksametarskih stihova i podeljenog u četiri knjige, od kojih se u svakoj obrađuje po jedna poljoprivredna grana: ratarstvo, povrtarstvo, vinogradarstvo,stočarstvo i pčelarstvo.

Vergilije je ovaj spev pisao sedam godina (od 36. do 29. god. st. e.) a posvetio ga je svome pokrovitelju Meceni.