Prvi beogradski trolejbus

Prvi beogradski trolejbus predstavljen je na prvomajskoj paradi u prestonici 1947. godine.

Prva trolejbuska linija u Beogradu krenula je 22. juna 1947.godine i to od Kalemegdana do Slavije. Malo je poznato da je upravo ta prva linija vozila Knez MIhailovom ulicom i to samo u jednom smeru, a drugi smer od Slavije je išao današnjom Vasinom ulicom ili ti trolejbus 1A. Prva trolejbuska okretnica u Beogradu napravljena je 1949. godine i nalazila se na mestu današnjeg TC Rajićeva.

Do kraja 1947. godine uvedene su još dve linije i to: od Sla­vi­je do Cr­ve­nog kr­sta( kasnije do Ka­le­meg­da­na) i od Slavije do Du­ša­nov­ca.

Trolejbuska linija 12 uvedena je 1952. godine. Trasa joj je bila do Vojne akademije na Banjici.

Trolejbuska linija 1 je 1953. godine dobila novi broj 13 i vozila je do hotela “Srbija” na Konjarniku.

Trolejbuske linije 14 je krenule 1956. sa Zelenog venca nakon izgradnje Brankvog mosta. Linija 14 je imala trasu do Trga Branka Radičevića, a kasnije je produžena do Gornjeg grada.

Linija 15 je počela sa radom 1958. godine i prvobitno je vozila do Zlatiborske ulice, a onda produžena do Novog grada.

Linija 16 je krenula 1959. godine od Zelenog venca do Pohorske ulice.

Godine 1973. zbog čestih kvarova i iskakanja iz mreže, što je dovodilo do zastoja u saobraćaju, gradonačelnik Beograda Branko Pešić ukida trolejbuske lijije i ostavlja samo jednu i to na liniji 11 koja menja broj u 22. Od 1981. godine ponovo počinje sa širenjem trolejbuskog sistema i zahvaljujući tome što kontaktne mreže u pojedinim delovima Beograda nisu skinute. Tako su uvedene i prve linije 19 i 21. Godine 1983. uspostavljaju se linije 28 i 29.

Godine 1956. uspostavljene su i trolejbuske linije ka Zemunu koje su vozile do 1973:

  • 14 (Ze­le­ni ve­nac – Ze­mun / Gor­nji grad),
  • 15 (Ze­le­ni ve­nac – Ze­mun / No­vi grad)
  • 16 (Ze­le­ni ve­nac – No­vi Be­o­grad / Po­hor­ska).

Uspostavljaju se linije:

  • 1983.- uspostavljena li­ni­ja od Ka­le­meg­da­na do Zve­zda­re.
  • 1983.- linija 29 (Ka­le­meg­dan – Me­da­ko­vić 3).
  • 1985 – linija 41 (od Ka­le­meg­da­na do Ba­nji­ce 2),
  • 1986.- linija 40 (Ba­nji­ce 2 i Zve­zda­ra)

Dodaci

Ako ste propustili