Trend

Pištolj – mala

Pištolj-mala nalazila se na kraju Francuske ulice u Beogradu. Naseljavanje ili ti stvaranje Pištolj-male je negde posle Prvog svetskog rata kada se stanovništvo vraćalo iz zbega u Beograd ili doseljavalo u prestonicu jer su se nadali boljem životu.

Prozvana je „pištolj-mala“ jer su siromašni građani počeli da se tu naseljavaju besplatno ili ti na „pištolj“ (otimanje).

Kuće su građene na drvenim stubovima,poput sojenica,jer je nekada ovaj deo Beograda bio pod blatom i teren je bio neravan.

Vlast je više puta rušila ovo naselje ali veoma brzo su tokom noći opet građena jer siromašni građani nisu imali kuda.

Policija ga je srušila 1933.godine.