Neznani junak na Avali

Heroj koji je nastradao na Avali 1915.godine od nemačke haubice prvobitno je bio sahranjen od strane upravo nemačke vojske koji su mu podigli krst sa natpisom „Nepoznati srpski junak“.

Nemački vojnici sahranili su ga u krateru od haubice u blizini nekadašnje tvrđave Žrnov.

Nakon završetka Prvog svetskog rata na njegov grob naišli su srpski povratnici iz rata iz Belog potoka koji su sa svojim sugrađanima i sagradili , prvobitno , piramidalni spomenik junaku sa Avale.

1921.godine izvršena je eskumacija groba kako bi saznalo ko je nepoznati junak. Ono što je zabeleženo u tadašnjoj štampi je da su kosti neznanom junaku veoma male i da je prema veličini pripadaju detetu. Uniforma, opasač kao i cokule, koje su bile vezane umesti pertli telegrafskom žicom, pripadaju srpskom vojniku. Leva strana grudnog koša bila mu je raznesena. Sugrađani Belog potoka su tada komentarisali da je sahranjen junak bez srca. Pronađen je i novčanik u kome su bila tri srpska dvodinarca i jedan groš , kao i jedno parče papira sa koga nije moglo da se razazna šta je napisano.

1938.godine iz stare grobnice, koj su mu sagradili građani Belog potoka, premešten je u novi sarkofag kod današnjeg spomenika Neznanom junaku na Avali.

Branislav Nušić, ali i dobar deo Beograđana, bili su za to da se grob nepoznatom junaku premesti bliže centru Beograda, ali regent Aleksandar Karađorđević je ostao pri svojoj zamisli.

Ako ste propustili