Trend

Kumanovski sporazum

Kumanovski sporazum

Kumanovski sporazum potpisan je 9. juna 1999. godine na vojnom aerodromu kod Kumanova i označio je kraj NATO bombardovanja SR Jugoslavije. Sporazumom su prekinuti vazdušni udari NATO na SRJ a dan kasnije usvojena je rezolucija 1244 u Savetu bezbednosti.

Sporazum su potpisali general Vojske Jugoslavije Svetozar Marjanović, policijski general Obrad Stevanović i britanski general Majkl Džekson.

Ključne tačke Kumanovskog sporazuma obuhvatale su:

  • Povlačenje jugoslovenskih snaga: Jugoslovenske snage su se obavezale na povlačenje sa teritorije Kosova i prestanak svih vojnih aktivnosti.
  • Ulazak NATO trupa: NATO trupe, pod vođstvom KFOR-a, trebalo je da uđu na Kosovo kako bi osigurale mir i bezbednost, kao i da pruže pomoć u obnovi i stabilizaciji regiona.
  • Povratak izbeglica: Sporazum je predvideo i omogućio povratak izbeglica i raseljenih lica na Kosovo, kao i zaštitu njihovih prava.
  • Civilna administracija: Uvođenje civilne administracije pod međunarodnim nadzorom na Kosovu, kako bi se osigurala stabilnost i obnovila normalna svakodnevna funkcija društva.
  • Uspostavljenje zone bezbednosti od administrativne granice sa Kosovom i Metohijom unutar teritorije Republike Srbije i Republike Crne Gore, i to 5 km na kopnu i 25 km u vazduhu.

VJ je napustila Prištinu 16. juna.

Foto: Ilustracija / pixabay