Koji se matematičar naziva „Princem matematike“?

Nemački matematičar i naučnik koji je dao značajan doprinos u mnogim poljima, uključujući teoriju brojeva, analizu, diferencijalnu geometriju, geodeziju, elektrostatiku, astronomiju i optiku, nazvan je „Princem matematike“, a radi se o Karlu Fridrihu Gausu.

Ako ste propustili