Integritet

Svako ima pravo na svoje mišljenje jer svako mišljenje ima i svoje argumente ali koji nam je stav nabliži taj i branimo. U politici svaki stav je način borbe za ideale u koje veruje, i naravno svako prema svojim ubeđenjima veruje da svi ostali vode pogrešnu politiku.

Opozicija se nije raspala jer imaju jedan zajednički cilj ali dugačiji način pristupa toj borbi. Međutim, ono što je sporno iz samo jedne stranke iz opozicije se čuju tonovi da su se jedni predali, a da se oni bore. Mislim da je upravo ta stranka kamen spoticanja u zajedničkom stavu, a što će se tek pokazati u budućnosti.

Da li izaći ili ne na izbore u prestonici?

Moje mišljenje je ne. Postoji nešto kod nas „običnih“ građanina, a što tražimo i u političarima, a to je integritet. Kada neki političar pokazi integritet izaziva razočaranje i bes kod građana. U ovom slučaju integritet građani vide kroz datu reč i obećanje, a koje su neki pogazili. Na žalost zbog jednog broja to će se reflektovati na celu opoziciju što govori da će neki moći slobodno da pevaju „A, sad adio“.

Veliki broj neuvezenih glasača neće izaći na izbore i to je činjenica, a manji broj pokazaće i tačno stanje glasova onih koji su izašli što donosi i … Mislim da i sami političari znaju šta to donosi ili bolje rečeno šta će da odnese.

Neizlazak na izbore nije bojkot već PROTEST jer neki misle da će njihov glas potopiti nekoliko plaćenih i uvezenih glasova. Onda se to smatra da nije izbor, a ako nema izbora onda je PROTEST.

U cirkuskoj predstavi ne izlaziš na binu da pokažeš da si deo cirkusa već sediš u gledalištu.

Autor: Aleksandar od Beograda

Dodaci

Ako ste propustili