Galerija fresaka u Beogradu

Galerija fresaka u Beogradu nalazila se na teritoriji opštine Stari grad.

Zgrada za Galeriju fresaka izgrađena je 1952. godine, na zemljištu koje je Jevrejska opština ustupila gradu Beogradu pod uslovom da budući objekat bude namenjen kulturi. Na tom mestu nekada se nalazila sinagoga Bet Izrael, koju su nacisti porušili 1944. godine.

Prvu inicijativu za kopiranje fresaka u cilju osnivanja Muzeja fresaka pokrenuo je Komitet za kulturu i umetnost Vlade FNRJ 1947. godine.

Pre otvaranja izložbe u Beogradu organizovana je izložba u palati Šajo ( Pariz) 1950. godine gde je bilo izloženo 160 kopija fresaka i 105 odlivaka skulpture.

Prvog februara 1953. godine otvorena je Galerija fresaka u Beogradu i bio je drugi muzej te vrste u svetu.Prvi direktor je bio Milan Kašanin, koji je koncipirao i prvu, osnovnu postavku Galerije.

Od 1962. godine, u okviru Galerije funkcioniše i slikarsko-vajarski atelje. Galerija fresaka je pridružena Narodnom muzeju u Beogradu 1973. godine.

Ako ste propustili