Dvorac kneza Mihaila u Beogradu

Dvorac kneza Mihaila u Beogradu nalazio se na mestu današnjeg Novog dvora.

Nakon povratka kneza Miloša Obrenovića u Srbiju dao je naredbu 1859. godine da se izgradi dvor u dvorištu nekadašnje Simićeve kuće. Projektant novog dvora nije tačno poznat ali se misli da je u pitanju Kosta Šrepalović. Dvor je završen nakon 1860. godine ali knez Mihailo nikada nije boravio u njemu već u Simićevoj kući.

Dvor je knez ustupio državi koji je koristilo Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo spoljnih poslova sve do 1909. godine. U dvoru je godinu dana živeo princ Đorđe Karađorđević nakon čega je dvor srušen 1910. godine. Na njegovom mestu je počela gradnja Novog dvora.

Ulaz u dvor je bio iz današnje ulice kneza Milana.

Ako ste propustili