Crkva Svete Trojice u Ripnju

Crkva Svete Trojice sagrađena je u periodu od 1892 -1894. godine na istom mestu na kom se prethodno nalazila crkva brvnara iz 1820. godine. Crkva se nalazi u selu Ripanj, opština Voždovac.

Crkva-brvnara

Crkva – brvnara sagrađena je u periodu 1820-1823. godinekao zadužbina kneza Miloša Obrenovića.

Crkva-brvnara je imala kamenom ozidan sokl visine oko 1 metar. Osim toga, kamenom je bio obrađen i južni portal koji se lučno završavao, kao i jedan deo južnog zida oko samog portala. Izdužene je osnove, dimenzija oko 6h15, sa poligonalnom apsidom na istočnoj strani i polukružnim tremom na zapadnoj. Visokog je i strmog krova, sa ublaženim nagibom široke nastrešnice, zaobljen je na užim stranama i prekriven šindrom. Unutrašnjost crkve je verovatno bila nalik mnogobrojnim crkvama-brvnarama sa područja centralne Srbije. Na osnovu veličine crkve, oblika krova, rasporedu prozorskih okna i drugih elemenata, pretpostavljamo da je imala ograđenu pripratu sa horom iznad nje, a tavanica je bila zasvedena užljebljenim šavovima.

Ikonostas ove stare crkve je sačuvan i kasnije premešten u novu crkvu.

Crkva Svete Trojice

Kamen temeljac za crkvu Svete Trojice osvešten je 29. juna 1892. godine, a nakon izgradnje crkvu je osveštao Mitropolit Mijailo 5. juna 1894. godine.

Na crkvi se nalazi i spomen tabla Vasi Čarapiću.

Foto: Aleksandar od Beograda

Ako ste propustili