Cena

Dobro jutro Beograde! Ovo jutro sam malo stariji, a da li si mi ti mlađi danas?

Cenu mogu da određuju drugi ali mi sami određujemo da li smo jeftina roba ili časni ljudi.

Cena za glas se ispostavlja jednom, a budućnost nam ispostavlja račun svaki dan.

Autor: Aleksandar od Beograda

Ako ste propustili