Abadžijska čaršija u Beogradu

Abadžijska čaršija u Beogradu je nestala četvrt ili naselje koje je izgrađeno po naredbi Miloša Obrenovića.

Miloš Obrenović imao je želju da napravi trgovačku četvrt za one koje se bave izradom narodnih nošnji i izradom raznih vrsta odevnih predmeta. Ustupio je zemljište u ulici koju danas poznajemo kao Lomina, ulica između Zelenog venca i Balkanske ulice, gde je izgrađeno 46 kuća 1842. godine koji su i formirali današnju Lominu ulicu. U to vreme brinulo se i o hifijenskim merama ili ti zdravlju građana, pa je naredba bila i da se zasadi drvored jablanova. Godine 1889. jablanovi su posečeni.

Tokom zime i kišnih perioda današnja Lomina ulica je bila pod blatom što je znatno uticalo na posetu zanatskim radnjama. Vlasnici kuća tražili su da se ulica prekrije kaldrmom ali molbe nisu uslišene, pa su organizovali čak i da se sele. Kako se ne bi iselili knez Aleksandar Obrenović je 1853. godine proširio Abadžijsku čaršiju duž Ulice kraljice Natalije sve do Ulice kneza Miloša. Tokom proširenja čaršije formirana je i, među građanima prozvana, Mala abadžijska čaršija na potezi od Vaznesenjske crkve do Nemanjine ulice.

Godine 1875. dolazi do promene dela ulice u delu od Balkanske do Ulice kneza Miloša koja dobija ime Ministarska ulica. Upravo u ovom potezu dolazi i do rušenja abadžijskih kuća.

Tokom narednih godina i vekova Ulica kraljice Natalije pretperale je razne rekonstrukcije i gradnje.

Poslednje tri Abadžijske kuće srušene su 1993. godine.

Foto : Ilustracija / Aleksandar od Beograda

Autor: Aleksandar od Beograda

Ako ste propustili