Trend

Prеpоdоbni Mојsеј Murin

Sveti Mojsije Murin, poznat i kao Mojsije Crni, Mojsije Razbojnik, Mojsije Etiopljanin, Mojsije Jaki, bio je asketski hrišćanski monah i svetitelj koji je živio u Egiptu u 4. veku. Prema predanju bio je rob koji je nakon...