Trend

Crkva Svetog Nikole u Višnjici

Crkva Svetog Nikole u Višnjici

Država: Srbija

Grad: Beograd

Opština: Palilula

Crkva Svetog Nikole u Višnjici podignuta je do 1842. godine. Crkva je sagrađena u vreme kneza Miloša kada su vršene obnove i gradnje crkvi.

Sagrađena je zahvaljujući inicijativi građana Višnjicie. Zna se da je crkvu često posećivao kralj MIlna i kraljica Natalija sa sinom Aleksandrom.

Kraljica Natalija je finansirala crkvu kao i samo naselje VIšnjica.