Trend

Zgrada Pravnog fakulteta u Beogradu

Zgrada Pravnog fakulteta u Beogradu se nalazi u Bulevaru kralja Aleksandra 67 na teritoriji opštine Palilula. Predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture.

Zgrada Pravnog fakulteta u Beogradu je građena od 1936. do 1940. godine prema projektu arhitekte Petra Bajalovića, uz pomoć i razradu projekta profesora arhitekte Petra Anagnostija. Temelji su osvećeni 7. jula 1937.