Sveti Nestor Solunski

Sveti Nestor Solunski  je hrišćanski svetitelj i mučenik za veru. Bio je učenik svetog Dimitrija Solunskog u Solunu.

Oko 306. godine car Maksimijan je priređivao razne igre i uveseljenja za narod. A carev ljubimac je bio vandal Lije, golijatskog rasta i snage. Kao carev gladijator Lije je izazivao na megdan svaki dan ljude, i ubijao ih. Među Lijevim žrtvama su bili i mnogi hrišćani. Jer kada se nekoga dana niko ne bi dobrovoljno prijavio na megdan Liju, tada su po carevoj naredbi hrišćani dovlačeni silom, da se bore sa Lijem.

Sveti Nestor je rešio da izađe sam na megdan Liju, pošto nije mogao da trpi stradanje hrišćana. Prethodno je otišao u tamnicu svetom Dimitriju i potražio od njega blagoslov za to. Sveti Dimitrije ga je blagoslovio i prorekao mu da će pobediti Lija, ali da će i sam poginuti za veru. Posle toga je Nestor izašao Liju na megdan. Tu je bio prisutan i car sa mnogo naroda. Nestor je savladao Lija, i bacio ga na koplja koja su bila oko arene.

Tada je sav narod vikao: „Veliki je Bog Dimitrijev!“ Car se razgnevio na Nestora i na Dimitrija, pa je naredio da Nestora mačem poseku, a Dimitrija kopljima izbodu. Sveti mučenik Nestor je ubijen 306. godine.

Foto:Wikipedia

Ako ste propustili