Zgrada OŠ „IV Kraljevački bataljon” u Kraljevu

Zgrada OŠ „IV Kraljevački bataljon” u Kraljevu se nalazi na trgu Svetog Save br. 2. Podignuta je 1873. godine prema projektu napravljenom u Ministarstvu građevina kao jednospratno školsko zdanje i sadržalo je pravougaonu osnovu.

Skupština grada Kraljeva je prenela ovu staru školsku zgradu 1985. u vlasništvo muzeja. Godine 1993. počinje adaptacija zgrade. Adaptacija zgrade se objavljala u nekoliko fazi, a potpuni zavšetak završen je u periodu 2002 -2005. godine.

U ovom zdanju danas se nalazi muzej.

Ako ste propustili