Svetih dvadeset hiljada mučenika nikomidijskih

Svetih dvadeset hiljada mučenika nikomidijskih su prema srednjovekovnoj legendi hrišćani koji su zbog svoje hrišćanske vere masovno pogubljeni 302. godine u gradu Nikomidiji.

Car Maksimijan Herkul je saznavši veličinu crkve hrišćana u gradu Nikomidiji smislio je plan kako da pogubi sve hrišćane. Maksimijan saznao je da se svi hrišćani skupljaju u crkvi tokom praznika i dao je naređenje da se crkva opkoli i spali sa vernicima u njemu. Kada su se hrišćani okupili,vojska je opkolila crkvu, carev izaslanik je ušao u crkvu i objavo carevu zapovest, da odmah svi prinesu žrtvu idolima ili će biti svi živi spaljeni. Okupljeni hrišćani su to odbili i vojnici su zapalili crkvu tako da su svi pristuni izgoreli u plamenu.

Foto:wikipedia

Ako ste propustili