Trend

Slonica Tvigi u Beogradskom zoološkom vrtu

Slonica Tvigi u Beogradskom zoološkom vrtu

Grad; Beograd

Zoo vrt: Beograd

Rođendan: 10. maj

Slonica Tvigi u Beogradski zoološki vrt došla je u jesen 1990. godine kao pozajmica od zoo vrta iz Holandije kako bi se parila sa muškim slonom koji se tada nalazio u Beo zoo vrtu.

Rođena je u Indiji, a onda preneta u Englesku da bi je 1977. godine preneli u Holandiju zbog njene nezgodne naravi.

Nikada se nije vratila u Holandiju zbog sankcija prema tadašnjoj Jugoslaviji, a njen partner u Beo zoo vrtu je preminuo nekoliko godina nakon njenog dolaska.

Godine 2019. obeležen je njen 50. rođendan.