Trend

Sveti Jovan Bogoslov

Sveti Jovan Bogoslov  bio je jedan od prvih učenika Isusa Hrista, sa bratom Jakovom. Joavnova porodica živela je u gradiću Vitsaidi, na obali Galilejskog jezera. Otac mu se zvao Zavedej, a majka Salomija.

Jovan je bio jedan od Isusovih najvernijih pratioca,apostola,pored Petra i Jakova. Privrženost Hrista Jovanu mogla se videti u nekoliko navrata jedna od njih je na Tajnoj večeri kada je jedino Jovanu rekao koji su Judini planovi a možda i najpoznatiji detalj je kada je Isus bio razapet. Isus je pogledao Jovana i tražio da se brine o njegovoj majci.

Sve dok je Bogorodica bila živa, Jovan se brinuo o njoj ispunivši Isusovu želju.

Propovedao je po Palestini,Efesu i Rimu. Zbog mržnje prema hrišćanima rimski car Dominicijan zatvorio je Jovana i naredio je da ga muče. Kako Jovan izdrža sve muke nateraše ga da popije otrov ali Jovan ostade živ a Dominicijan se uplaši i progna Jovana na ostrvo Patmos.  Na tom ostrvu, Hristos se u punoj sili i slavi javio Jovanu i prorekao što će se zbivati sa Crkvom do poslednjih vremena, odnosno njegovog drugog dolaska. Jovan je to opisao u knjizi nazvanoj Apokalipsa ili Otkrovenje.

Kada je na presto došao car Nerve naredi da se vrati Jovan sa ostrva.

Kad je ostario i više nije mogao da ide u crkvu, učenici su ga nosili, a on je, umesto propovedi, govorio: „Deco moja, volite jedan drugog“. Jedan od učenika ga je pitao zašto samo te reči izgovara. Stari apostol je odgovorio: „Zato što je to najveća zapovest Gospodnja, i dosta je ako samo nju ispunimo kako valja.“

Kada, je Jovanu bilo više od sto godina on uze sedam svojih učenika, iziđe iz Efesa i naredi učenicima da iskopaju grob u vidu krsta. Potom siđe starac živ u taj grob i bi pogreben. Kada docnije otvoriše verni grob Jovanov, ne nađoše tela u grobu. Sveti Jovan Bogoslov je umro 8. maja

Foto:pixabay/grob Jovana

Dodaci