Trend

Sveti apostol Simon Zilot

Simon Zilot ili Simon Kananit je bio jedan od dvanaest velikih Apostola. Rodom je iz Kane Galilejske. Na svadbu mu je došao Isus Hristos sa Majkom i sa učenicima. Kako u Bibliji piše, kada je nestalo vina Isus je pretvorio vodu u vino. Videći ovo čudo, mladoženja Simon je ostavio kuću, i roditelje i nevestu, pa je pošao za Hristom. Zilot ili Kananit znači revnitelj, a revniteljem Simon je nazvat zbog svoje velike revnosti prema Hristu i Njegovom Jevanđelju. Po prijemu Svetoga Duha Simon je otišao da propoveda Jevanđelje u Mavritaniji u Africi. Pošto je uspeo da mnoge obrati veri Hristovoj, namučen je i najzad na krstu raspet.

Srpska pravoslavna crkva slavi ga 10. maja po crkvenom, a 23. maja po gregorijanskom kalendaru.

Izvor: Ohridski prolog

Foto:Ilustracija/pixabay