Sveti apostol Petar

Sveti Petar je među prvima postao apostol Isusa Hrista. Petar je bio ribar a sa Andrejom je postao Isusov učenik. Prema Matejovom jevanđelju Hrist je smatrao Petra za temelj svoje Crkve.

Prema jevanđeljima Isus je rekao na Tajnoj večeri da će ga se Petar odreći tri puta pre nego što petao zakukuriče tri puta. Govori se da se to i desilo jer se Petar plašio osvete naroda.

Petar je mučen u Rimu gde je i preminuo jer je raspet na krstu postavljenom natraške, jer je rekao da ne zaslužuje da umre na isti način kao Isus.

LEGENDA:

Petar pokušao da pobegne iz Rima, a na putu ga je srela vizija Isusa. Na pitanje Petra : „Kuda ideš gospodaru?

Isus mu je odgovorio: „Idem u Rim da me ponovo raspnu“.

Petar predomislio i vratio se u Rim prihvativši svoje mučeništvo.

Foto:wikipedia

Dodaci

Ako ste propustili