Trend

Šta je Asamblaž?

Asamblaž dolazi od francuske reči assemblage što znači spajanje i vrsta je vajarska tehnika. Tehnika podrazumeva kolažiranje različitih predmeta i stvaranje trodimenzionalne kompozicije od tih...

Sveti apostol Petar

Sveti Petar je među prvima postao apostol Isusa Hrista. Petar je bio ribar a sa Andrejom je postao Isusov učenik. Prema Matejovom jevanđelju Hrist je smatrao...