Šta je Minhenski jevanđelistar?

Minhenski jevanđelistar je jedan od najstarijih rukopisa poteklih sa teritorije Srbije. Pisan je na crkvenoslovenskom jeziku krajem 4. veka u Sirmijumu.

Rukopis je čuvan u manastiru svete Katarine na Sinaju, odakle je ukraden i prenet u London. Danas se nalazi u Bavarskoj biblioteci u Minhenu.

Ako ste propustili