Šta je Kršte Satuli?

Kršte Satuli je paleovulkanska kupa koja se nalazi u istočnoj Srbiji, kod sela Zlot, u podnožju istočnog odseka planine Kučaj. Apsolutna visina kupe iznosi 432 metra, a relativna visina je 190 metara i ima idealnu konusnu formu. U prevodu sa vlaškog jezika kršja znači krš, a satuluj znači seoski, odnosno u prevodu Seoski Krš.

Ako ste propustili