Šta je dinjara?

Dinjara je vrsta muške kape i deo srpske narodne nošnje za koju se misli da je bila nošena najviše tokom perioda Prvog i Drugog srpskog ustanka.

Kapa je mogla biti pletena ili skrojena od crvene čohe ili abe koja je pri dnu bila opšivena debelom gužvom.

Ako ste propustili