Šta je „Dead loop“ ili ti „Korbut flip“?

„Dead loop“ ( Mrtva petlja) ili ti „Korbut flip“ (Okret Korbut) je gimnastički pokret koji se sastoji od gimnastičara koji stoji na visokoj šipki, izvodi prevrtanje i ponovo hvata šipku. Opasno izvođenje koje može lako poći po zlu ako gimnastičar promaši svoju nogu ili na kraju ne uspe da uhvati šipku.

Izvođenje ovog gimnastičarskog pokreta je zabranjeno zbog velike opasnosti, a nazvan je „Korbut flip“ po Sovjetskoj gimnastičarki Olgi Korbut koja je ovaj potez izvela na Olimpijskim igrama u Minhenu 1972. godine.

Ako ste propustili