Trend

Šta je bio Varšavski geto?

Varšavski geto bio je najveći od izolovanih delova gradova (geta) u koje je nacistički režim krajem 1930-ih i početkom 1940-ih zatvarao Jevreje u okviru holokausta na području Nemačke i okupiranih zemalja.

Jedan deo grada bio je izolovan visokim zidovima, zazidavanjem vrata i prozora na zgradama itd. Sredinom 1942.smešteno je bilo čak pola miliona ljudi.

U maju 1942. započeta je deportacija u logore smrti; u aprilu 1943. ostala je polovina prvobitnog broja Jevreja.