Trend

Šta je Beogradski parimejnik?

Beogradski parimejnik je srpski srednjovekovni kodeks iz prve četvrtine XIII veka. Original rukopisa je čuvan u staroj Narodnoj biblioteci na Kosančićevom vencu sve do 1915. kada je nestao pri evakuaciji, da bi tek 1969. godine, bio pronađen i vraćen Narodnoj biblioteci Srbije.

U srednjovekovnoj Srbiji služio je za liturgijsku i obrednu namenu jer sadrži delove Staroga i Novoga zaveta koji se čitaju na bogosluženju.