Šta je Beli Rzav?

Beli Rzav je reka koja izvire u selu Zaovine, na zapadnim padinama Tare.

Korito reke čini kamenje bele boje zbog čega je i tokom leta i najviših temperatura hladna. Beli Rzav je dug 23 km, a površina sliva ove reke je 205 km².

Nastaje od Karaklijskog Rzava i Baturskog Rzava. Teče podnožjem Šargana, kroz Mokru Goru prima reku Kamešinu, da bi u selu Vardište (Republika Srpska) Beli Rzav i Crni Rzav formirali Rzav.

Ako ste propustili