Ruža – Simbol hrabrosti

Ruža kroz istoriju je bila puna simbolike i označavala je emociju onoga koji je donosio. Ruža je smatrana znakom hrabrosti pa su vojnici nakon velikih borbi dočekivani tako što je narod bacao ruže pred njih, naručito prilikom ulaska u Rim. Takođe, u starom Rimu označavala je i plemstvo i luksuz, pa su kuće i palate bogatijih bile ispunjene ružama, što se može videti i na mozaicima iz tog perioda.

Ruža se u antičko-grčkoj povezivala sa boginjom Afroditom, a kod rimljana sa Venerom. U antičkoj – grčkoj pokojnici su premazivani ružinim uljem.

Ruža je našla mesto i u našoj istoriji, pa se često spominje kada se govori o Oliveri Lazarević, najmlađoj ćerki kneza Lazara. Nakon pogibije kneza Lazara, najmlađa ćerka Olivera Lazarević je data kao zalog mira između Srbije i Osmanskog carstva. Prema predanju narod ju je ispratio iz Kruševca tako što je pred nju posuo put od ruža.

Svaka ruža je tokom istorijskog perioda dobijala na nekom svom značenju.

Crvena ruža označava istinsku ljubav i tajnu želju ali isto tako i znak poštovanja.

Ružičasta ruža označava simpatiju, rađanje ljubavi, ponos i plemenitost.

Žute ruže označavaju radost, sreću, prijateljstvo i poštovanje.

Narandžaste ruže označavaju znak nekog završetka ali kao i znak neke zahvalnosti.

Bela ruža smatra sa se simbolom čistoće, nevinosti i hrabrosti.

Foto/Autor: Aleksandar od Beograda

Ako ste propustili